Global searching is not enabled.
Оди до главна содржина

11 Курсеви

Вовед во сајбер безбедност
Основна обука за сајбер безбедност за вработени во јавната администрација и вработени во приватниот сектор
Прегледај го курсот
Лозинки и автентикација
Основна обука за сајбер безбедност за вработени во јавната администрација и вработени во приватниот сектор
Прегледај го курсот
Користење на преносни медиуми
Основна обука за сајбер безбедност за вработени во јавната администрација и вработени во приватниот сектор
Прегледај го курсот
Користење социјални мрежи
Основна обука за сајбер безбедност за вработени во јавната администрација и вработени во приватниот сектор
Прегледај го курсот
Социјален инженеринг
Основна обука за сајбер безбедност за вработени во јавната администрација и вработени во приватниот сектор
Прегледај го курсот
Безбедност при користење интернет и е-пошта
Основна обука за сајбер безбедност за вработени во јавната администрација и вработени во приватниот сектор
Прегледај го курсот
Безбедност на мобилни уреди
Основна обука за сајбер безбедност за вработени во јавната администрација и вработени во приватниот сектор
Прегледај го курсот
Безбедно работење од далечина
Основна обука за сајбер безбедност за вработени во јавната администрација и вработени во приватниот сектор
Прегледај го курсот
Безбедност во домот
Основна обука за сајбер безбедност за вработени во јавната администрација и вработени во приватниот сектор
Прегледај го курсот
Безбедност во облак
Основна обука за сајбер безбедност за вработени во јавната администрација и вработени во приватниот сектор
Прегледај го курсот
Безбедност при користење јавни Wi-Fi мрежи
Основна обука за сајбер безбедност за вработени во јавната администрација и вработени во приватниот сектор
Прегледај го курсот