Global searching is not enabled.
Оди до главна содржина

11 Курсеви

Вовед во сајбер безбедност
Основна обука за сајбер безбедност за менаџерски и раководен персонал во јавен и приватен сектор
Прегледај го курсот
Сајбер ризици и ранливости
Основна обука за сајбер безбедност за менаџерски и раководен персонал во јавен и приватен сектор
Прегледај го курсот
Политики за информациска безбедност
Основна обука за сајбер безбедност за менаџерски и раководен персонал во јавен и приватен сектор
Прегледај го курсот
Справување со сајбер напади
Основна обука за сајбер безбедност за менаџерски и раководен персонал во јавен и приватен сектор
Прегледај го курсот
Постапување по сајбер инциденти
Основна обука за сајбер безбедност за менаџерски и раководен персонал во јавен и приватен сектор
Прегледај го курсот
Оправување од катастрофи
Основна обука за сајбер безбедност за менаџерски и раководен персонал во јавен и приватен сектор
Прегледај го курсот
Континуитет на работењето
Основна обука за сајбер безбедност за менаџерски и раководен персонал во јавен и приватен сектор
Прегледај го курсот
Работење на интернет
Основна обука за сајбер безбедност за менаџерски и раководен персонал во јавен и приватен сектор
Прегледај го курсот
Плаќање преку интернет
Основна обука за сајбер безбедност за менаџерски и раководен персонал во јавен и приватен сектор
Прегледај го курсот
Работа на далечина
Основна обука за сајбер безбедност за менаџерски и раководен персонал во јавен и приватен сектор
Прегледај го курсот
Социјален инженеринг
Основна обука за сајбер безбедност за менаџерски и раководен персонал во јавен и приватен сектор
Прегледај го курсот